Connexion Start

Efficiënte risicoverdeling in vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en de positie van de aandeelhouder

Editeur: Intersentia
Auteurs:
  • Description
  • Détails
  • Site de l'éditeur
In dit boek wordt onderzocht op welke wijze risico efficiënt kan worden verdeeld tussen schuldeisers en aandeelhouders van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Met behulp van de economische methode worden de relevante variabelen geïdentificeerd die een dieper inzicht bieden in dit vraagstuk. Als kapstok hierbij worden de regels onderzocht met betrekking tot de van rechtswege

Contenu

0 résultats Page